Projektioner

Både radiologer og kiropraktorer har hver for sig udformet minimumskrav til røntgenundersøgelser, som er anvendelige i henholdsvis sekundærsektor og i kiropraktorpraksis. Begge sæt anbefalinger overholder EU's minimumskrav vedrørende kvalitet og projektioner.

 

Vejledningerne kan findes her:

 

Procedurevejledning vedr. knogleprojektioner (”Knoglebogen”) 

Instruktion i udførelse af røntgenundersøgelser - Vejledning for kiropraktorpraksis.