Bag udgivelsen

Kliniske retningslinjer

Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

© Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening, 2012

1. udgave, 1. oplag, 2012

ISBN (trykt version):

ISBN (elektronisk version):

 

Manuskript

Udarbejdet af repræsentanter fra regionernes radiologiske afdelinger samt repræsentanter fra Dansk Kiropraktor Forening:

Tue Secher Jensen (formand for arbejdsgruppen), kiropraktor, seniorforsker, Rygcenter Syddanmark

Trine Torfing, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, Radiologisk Afdeling, OUH

Henrik Echternach Gregersen, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Erik Lundorf, overlæge, MR-centret, Aarhus Universitetshospital

Lone Morsel, overlæge, Radiologisk Afdeling, Glostrup Sygehus

Susanne Skov Vendrup, kiropraktor, privatpraksis, Holbæk

Peter Kryger Baggesen, kiropraktor, privatpraksis, Roskilde

 

Forlagsredaktion

Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

 

Hjemmesideprogrammering

Twins

 

Web-design

Marie Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning