Virksomhedsområde

Kiropraktorvirksomhed omfatter diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet, og heraf afledte smertetilstande. Biomekaniske funktionsforstyrrelser er ikke en veldefineret kliniske entitet, men præsenterer sig almindeligvis som akutte eller kroniske smertetilstande lokalt eller regionalt i bevægeapparatets strukturer. De er til tider betinget eller udløst af fysiske belastninger − om end ofte i konkurrence med degenerative processer. Ofte kan en sikker genese imidlertid ikke erkendes. Såfremt kiropraktorer får mistanke om eller bliver bekendt med sygdomme som falder uden for kiropraktorers virksomhedsområde, skal patienten henvises til egen læge med henblik på videre udredning og behandling jf. bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed.
Ved mistanke om malignitet skal patienten hurtigst muligt henvises til egen læge med henblik på videre udredning, jf. Sundhedsstyrelsens kræftpakker