Målgrupper for retningslinjerne

− hvem gælder disse retningslinjer for? 

Patientgruppe

Voksne (personer over 18 år) med lidelser i bevægeapparatet, dvs. knogler, muskler, led, sener og ligamenter. 

Klinikere

Retningslinjerne er primært udarbejdet til brug for kiropraktorer i forbindelse med udredning og behandling af patienter med lidelser i bevægeapparatet.

Arbejdsgruppen finder dog, at retningslinjerne også vil være til gavn for andre behandlere i primær- og sekundærsektoren, som henviser til eller anvender billeddiagnostik i forbindelse med udredning af patienter med lidelser i bevægeapparatet. Dette skal især ses i forhold til, at der på nuværende tidspunkt ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.