Forbrug af billeddiagnostik

I 2010 blev der på danske sygehuse registreret 1.830.649 radiologiske undersøgelser af bevægeapparatet, se bilag 2. Heraf var 1.448.849 røntgenundersøgelser af bevægeapparatet (columna, over- og underekstremitet). Til sammenligning blev der i 2010 foretaget i alt 55.647 røntgenundersøgelser i kiropraktorpraksis.