Økonomi/budget

Udgifterne til dette arbejde afholdes af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat forskning (Kiropraktorfonden) inden for en økonomisk ramme på 500.000 kr.

Formanden for arbejdsgruppen, kiropraktor, ph.d. Tue Secher Jensen, Rygcenter Syddanmark, har været frikøbt en dag om ugen fra sit job som forsker ved rygcentret. Derudover har Rygcenter Syddanmark stillet sekretærbistand til rådighed i projektperioden. Rygcentret er blevet kompenseret for sine udgifter hertil.

De radiologiske speciallæger er udpeget af regionerne efter indstilling fra specialerådene, og deltagelse i arbejdet med de kliniske retningslinjer faldt inden for deres arbejdsområde i den region, hvor de er ansat. De er derfor ikke blevet honoreret særskilt.

Kiropraktorerne i arbejdsgruppen er ikke blevet særskilt honoreret for deres arbejde i arbejdsgruppen.

Rejseudgifter m.v. i forbindelse med deltagelse i arbejdsgruppens eller undergruppers møder eller møder med formanden er blevet kompenseret efter regning/statens regler.

Der blev afsat en pulje, som kunne anvendes til honorering af medlemmer af underarbejdsgrupper eller eksterne eksperter, der af formanden blev anmodet om at udarbejde særligt materiale eller lignende til brug for arbejdet med de kliniske retningslinjer.

Udgifter til publicering er blevet afholdt inden for bevillingen, ligesom evt. andre udgifter afledt af projektet er blevet afholdt inden for bevillingen.