Eksterne reviewere

Overlæge, radiolog Karen-Lisbeth Dirksen, Billeddiagnostisk Afdeling, Hillerød Hospital

Lektor, fysioterapeut, ph.d. Per Kjær, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet