Arbejdsgruppe

Organisationerne, der er repræsenteret i styregruppen, har udpeget medlemmer til arbejdsgruppen, som har stået for selve udarbejdelsen af disse retningslinjer. Arbejdsgruppen fastsatte ved sit første møde i december 2011 de overordnede formål og den videnskabelige metode, som lagde grund for det videre arbejde. Arbejdsgruppen har afholdt i alt fire møder.

Arbejdsgruppens medlemmer:

Kiropraktor Peter Kryger Baggesen, privatpraksis, Roskilde

Ledende overlæge Henrik Echternach Gregersen, Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus

Kiropraktor, seniorforsker Tue Secher Jensen (formand), Rygcenter Syddanmark

Overlæge Erik Lundorf, MR-centret, Aarhus Universitetshospital

Overlæge Lone Morsel, Radiologisk afdeling, Glostrup Sygehus

Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor Trine Torfing, Radiologisk Afdeling, OUH

Kiropraktor Susanne Skov Vendrup, privatpraksis, Holbæk