Organisation

Styregruppe

Udarbejdelsen af retningslinjerne er blevet ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Regioner, Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF). Styregruppen havde det overordnede ansvar over for overenskomstens parter for udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer, herunder at det skete inden for de økonomiske rammer, som var aftalt mellem RLTN og DKF.

Styregruppens medlemmer:

Kiropraktor Peter Kryger Baggesen (formand), privatpraksis, Roskilde

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark

Professor, ledende overlæge Claus Manniche, Rygcenter Syddanmark

Specialkonsulent Dorthe Mathiesen, Region Sjælland

Overlæge Lone Morsel, Radiologisk afdeling, Glostrup Sygehus

Kiropraktor Line Press Sørensen, Falck Healthcare, Århus.