Vurdering af kvalitet

Til kvalitetsvurdering af de inkluderede guidelines anvendte arbejdsgruppen The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) Instrument II, som er udarbejdet specifikt med henblik på at kvalitetsvurdere retningslinjer.

AGREE II vurderer kvaliteten af et sæt retningslinjer ud fra 23 spørgsmål fordelt over 6 domæner;

Ud fra de enkelte spørgsmål udregnes en score fra 0-100 % for hvert af de 6 domæner. AGREE II anbefaler, at de enkelte brugere fastsætter deres egne kriterier for, hvad der anses for god kvalitet.

Der er ikke i AGREE II opsat kriterier for en grænse mellem god og dårlig kvalitet for retningslinjer. Arbejdsgruppen valgte derfor ikke at prædefinere en grænse for god og dårlig kvalitet, men at lægge vægt på anbefalinger og evidensniveau for de retningslinjer, som scorede højest point i kvalitetsvurderingen, se også afsnittene "Anbefalinger" og "Evidensniveauer".

Forud for selve kvalitetsvurderingen blev arbejdsgruppen trænet i anvendelsen af AGREE II ud fra det undervisningsmateriale og de træningsretningslinjer, som er tilgængelige på AGREE II’s hjemmeside.