Resultat af kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurderingen af de canadiske retningslinjer blev foretaget af tre grupper/personer fra arbejdsgruppen, mens de engelske retningslinjer blev vurderet af to grupper/personer.

For de engelske retningslinjers vedkommende havde 5 ud af 6 domæner en score over 50 % og et domæne blev scoret over 75 %. For de canadiske retningslinjers vedkommende blev alle 6 domæner scoret over 50 % og 4 domæner havde en score over 75 %, se tabel 1.

Den overvejende grund til, at der blev givet lav score inden for enkelte domæner for de engelske guidelines, var, at det ikke var muligt at svare på de stillede spørgsmål grundet manglende information på hjemmesiden for retningslinjerne. Dette gælder primært information om, hvilken primærlitteratur som ligger til grund for anbefalingerne samt forhold omhandlende redaktionel uafhængighed. 

Tabel 1. Resultater af kvalitetsvurderingen opdelt efter de 6 domæner, som anvendes i AGREE II

Domæne

Canadiske guidelines

Engelske guidelines

Formål og afgrænsning af område (3 spørgsmål)

94 %

74 %

Stakeholder-indragelse

(3 spørgsmål)

81 %

72 %

Stringens i udvikling

(8 spørgsmål)

86 %

55 %

Overskuelighed i præsentation

(3 spørgsmål)

78 %

83 %

Anvendelighed

(4 spørgsmål)

67 %

64 %

Redaktionel uafhængighed

(2 spørgsmål)

71 %

6 %