Høring hos stakeholders

De kliniske retningslinjer blev sendt i høring hos relevante stakeholders (august 2012). Disse blev bedt om at tage stilling til følgende spørgsmål:

Arbejdsgruppen har foreslået følgende stakeholders (i ikke prioriteret rækkefølge), som kan inddrages i høringsprocessen:

Kommentarer fra stakeholders blev sammenfattet og præsenteret anonymt.