Formidling og implementering

Retningslinjerne udgives som en gratis og offentlig tilgængelig web- og mobiludgave samt i en trykt udgave, som distribueres til medlemmer af DKF og DRS. Begge platforme forventes klar ultimo 2012. Det vil være muligt at downloade og printe anbefalingerne gratis fra webudgaven.

Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af webudgaven og trykning er indeholdt i budgettet. Der er ikke afsat midler til formidling ud over det, som er beskrevet i dette afsnit.

For at sikre et overordnet kendskab til og forståelse af retningslinjernes anbefalinger for kiropraktorer og radiologer er det planlagt, at de kliniske retningslinjer fremlægges på DKF's faglige kongres 8.-11. november 2012 samt på DRS’ Årsmøde 23.-25. januar 2013.

Arbejdsgruppen foreslår derudover. at de kliniske retningslinjer formidles ad følgende kanaler:

Arbejdsgruppens medlemmer kan deltage i formidling på alle niveauer efter nærmere aftale om særskilt honorering.