Faglig vurdering af anbefalinger

De kliniske retningslinjer blev sendt til ekstern bedømmelse hos to reviewere (medio 2012) med henblik på kritisk vurdering af den valgte metode.

Kommentarer fra reviewerne sammenfattes og præsenteres anonymt i de færdige retningslinjer.