Evaluering af retningslinjerne

Disse retningslinjer har ikke været systematisk afprøvet eller evalueret i praksis. Anbefalingerne er udarbejdet af arbejdsgruppen og diskuteret med fagpersoner inden for både primær- og sekundærsektor, herunder kiropraktor-baggrundsgruppen og radiologer. Anbefalingerne er udført, så de i videst mulige omfang kan anvendes i både primær- og sekundærsektor, og arbejdsgruppen mener derfor, at der er taget højde for retningslinjernes anvendelighed.

Der planlægges et evalueringsprojekt, hvis formål er at undersøge kiropraktorers syn på disse retningslinjer samt forbrug af og indikationen for anvendelse af røntgen af columna før og efter implementering af disse retningslinjer. Økonomiske ressourcer til dette projekt er ikke indeholdt i budgettet for disse retningslinjer og må nødvendigvis finansieres eksternt.