Metode

Grundet de tidsmæssige rammer besluttede gruppen, at de nationale retningslinjer skulle baseres på en adoptering og adaptering af eksisterende publicerede retningslinjer.