Baggrund

Disse retningslinjer er udarbejdet på initiativ af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF) på baggrund af overenskomsten fra 2010 mellem de to parter, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område i samarbejde med speciallæger i radiologi, se hjemmesiden HER

Retningslinjerne er primært målrettet kiropraktorer, men arbejdsgruppen finder, at retningslinjerne også vil kunne være til gavn for andre behandlere i primær- og sekundærsektoren, som henviser til eller anvender billeddiagnostik i forbindelse med udredning af patienter med lidelser i bevægeapparatet. Dette skal især ses i forhold til, at der på nuværende tidspunkt ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

Information om organiseringen og udarbejdelse af disse retningslinjer er beskrevet i detaljer i afsnittet Metode samt i Organisation

Kommentar til 2. udgave
Retningslinjerne er i denne 2. udgave (2014) justeret få steder, således at det fremgår endnu tydeligere, at patienten skal henvises til læge ved maligne tilstande. Desuden er der indført henvisninger til nye nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Justeringen har ikke nødvendiggjort nyt trykt oplag.