Knæ

Mistanke om fraktur

Patienttilstand

Knæsmerter med mistanke om fraktur

Én af nedenstående skal være opfyldt1 :

  • Alder >55 år
  • Patienten kan ikke gå 4 skridt
  • Lokaliseret ømhed af patella
  • Lokaliseret ømhed af caput fibula
  • Kan ikke flektere knæet til 90 °
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [A]

CT/MR/UL − indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

1 Ottowa knee rules

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Knæsmerter uden mistanke om 'røde flag'

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

MR/UL – indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Knæsmerter med mistanke om 'røde flag':

  • Mistanke om malignitet2
  • Mistanke om infektion
  • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
  • Betydelig indskrænket bevægelighed
  • Smertefuld protese
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

MR / UL − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

2Ved palpabel tumor > 5 cm eller hurtigvoksende tumor gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele (www.sst.dk)

Ved mistanke om metastase gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (www.sst.dk)

Se yderligere i afsnittet 'Røde flag' 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om artrit

Patienttilstand

Knæsmerter med mistanke om artrit

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

MR/UL − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Diagnosen stilles ud fra serologi, kliniske undersøgelse og radiologi af prædilektionsstederne

Udredning bør ikke forsinkes af unødige billeddiagnostiske undersøgelser

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om overbelastning

Patienttilstand

Knæsmerter med mistanke om overbelastning, tendinopati, entesopati inkl. Baker’s cyste og forreste knæsmerter

Arbejdsgruppens anbefaling

UL – indiceret [C]

MR − indiceret [C]

Røntgen – indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om intraartikulær smerteårsag

Patienttilstand

Knæsmerter med mistanke om intraartikulær årsag, inkl. aflåst knær

Arbejdsgruppens anbefaling

MR − indiceret [C]

Røntgen − indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om knæartrose

Patienttilstand

Mistanke om knæartrose

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen – indiceret i specielle tilfælde [C]

MR – indiceret i specielle tilfælde [B]

Aflåst knæ

Patienttilstand

Akut aflåst knæ 

Arbejdsgruppens anbefaling

MR − indiceret [B]

Røntgen − ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)