Hofte

Mistanke om hoftenær fraktur

Patienttilstand

Hoftesmerter med mistanke om hoftenær fraktur

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

MR, CT eller knoglescintigrafi [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Indiceret i sekundær sektor

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Hoftesmerter uden mistanke om 'røde flag'

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

UL/MR − indiceret hos patienter under 40 år med indskrænket indadrotation (obs coxitis) [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Hoftesmerter med mistanke om 'røde flag':

  • Mistanke om malignitet1
  • Mistanke om infektion
  • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
  • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
  • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer/tegn)
  • Akut eller subakut intermitterende låsningsepisoder
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

MR/UL − indiceret [C]

CT/scintigrafi – indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

1 Ved palpabel tumor > 5 cm eller hurtigvoksende tumor gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele (www.sst.dk)

Ved mistanke om metastase gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (www.sst.dk)

Se yderligere i afsnittet 'Røde flag' 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Overbelastning m.v.

Patienttilstand

Overbelastning, tendinopati og entesopati, inkl. 'klikhofte'

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret, ved obs. avulsion [C]

MR/UL − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Bursitis

Patienttilstand

Bursitis (trochanter og iliopsoas)

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

MR − [C]

UL – [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Ved kronisk eller intermitterende bursit er MR den mest velegnede undersøgelse for iliopsoasbursit

UL kan alternativ anvendes, dog ses ca. 40 % af iliopsoas-bursiterne ikke 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Indsat alloplastik

Patienttilstand

Hoftesmerter og indsat alloplastik

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

Yderligere udredning i specialistregi [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

NB! Undgå dobbeltundersøgelser

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om artrit

Patienttilstand

Hostesmerter med mistanke om artrit 

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

MR/UL – indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Diagnosen stilles ud fra serologi, klinisk undersøgelse og radiologi af prædilektionsstederne

Udredning bør ikke forsinkes af unødige billeddiagnostiske undersøgelser

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)