Ankelled, fod og tæer uden traume

Smerter − uden fraktur og 'røde flag'

Patienttilstand

Smerter i ankelled, fod og tæer uden mistanke om fraktur og 'røde flag'

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen – ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om fraktur og 'røde flag'

Patienttilstand

Smerter i ankelled, fod og tæer med mistanke om 'røde flag':

  • Mistanke om malignitet1
  • Mistanke om infektion
  • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
  • Betydelig indskrænket bevægelighed
  • Smertefuld protese
  • Tidligere ikke-udredt traume
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen – indiceret [C]

MR – indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

1 Ved palpabel tumor > 5 cm eller hurtigvoksende tumor gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele (www.sst.dk)

Ved mistanke om metastase gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (www.sst.dk)

Se yderligere i afsnittet 'Røde flag'

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om overbelastning

Patienttilstand

Smerter i ankelled, fod og tæer med mistanke om overbelastning, tendinopati, entesopati, inkl. bursitis og fasciitis plantaris 

Arbejdsgruppens anbefaling

MR/UL − indiceret [C]

Røntgen − ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om artrit

Patienttilstand

Smerter i ankelled, fod og tæer med mistanke om artrit

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

UL/MR − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Diagnosen stilles ud fra serologi, kliniske undersøgelse og radiologi af prædilektionsstederne

NB: Udredning bør ikke forsinkes ved unødige billeddiagnostiske undersøgelser

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Forfodssmerter

Patienttilstand

Forfodssmerter, inkl. Hallux valgus 

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret i specielle tilfælde [C]

MR/UL − indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)