Underekstremiteter

Ved undersøgelser af underekstremiteter gælder følgende generelle anbefaling: Hvis der er mistanke om alvorlig sygdom ('røde flag'), skal der iværksættes billeddiagnostisk undersøgelse. Det vil af skemaerne fremgå hvilke(n) modalitet(er), der anbefales.

Som hovedregel vil der være indikation for at foretage billeddiagnostiske undersøgelser af tilstande med persisterende symptomer over 4 ugers varighed – især i tilfælde hvor der er afprøvet relevant ikke-kirurgisk behandling. Igen vil skemaerne præcisere, hvilken undersøgelse der er relevant.

Her er medtaget anbefalinger for enkelte specifikke patienttilstande, da det er tilstande, som klinikere ofte støder på og derfor let kan slå op med henblik på afklaring af, om der skal foretages billeddiagnostiske udredning eller ej.

Ultralydsundersøgelse og MR er ligeværdigt anbefalet ved en række patienttilstande i underekstremiteterne. I disse situationer vil det almindeligvis være den kliniske mistanke, som er afgørende for, hvilken undersøgelse der vælges − om end tilgængelighed ligeledes spiller en rolle.

Generelt skal nævnes, at UL er billigere og hurtigere end MR. Desuden har UL nogle interaktive fordele. Til gengæld er UL operatørafhængig og har ingen anvendelse af betydning ved intraartikulære forhold.