Skulder

Mistanke om fraktur

Patienttilstand

Skuldersmerter, inkl. SC- og AC-led, med mistanke om fraktur

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

CT kan overvejes ved fraktur af sternum [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Skuldersmerter, inkl. SC- og AC-led uden 'røde flag' (se nedenfor)

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Skuldersmerter, inkl. AC-led med mistanke om 'røde flag':

  • Mistanke om malignitet1
  • Mistanke om artrit2
  • Mistanke om infektion
  • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
  • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
  • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer/tegn)
  • Alder > 50 år
  • Mistanke om manglende kirurgisk fusion
  • Tiltagende eller smertefuld strukturel deformitet
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

UL/MR − indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

1Ved palpabel tumor > 5 cm eller hurtigvoksende tumor gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele

Ved mistanke om metastase gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (www.sst.dk)

Se yderligere i afsnittet 'Røde flag'

2Diagnosen stilles ud fra serologi, klinisk undersøgelse og radiologi af prædilektionsstederne

Udredning af artrit bør ikke forsinkes af unødige billeddiagnostiske undersøgelser

 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om instabilitet

Patienttilstand

Skuldersmerter, med mistanke om instabilitet

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

MR/MR-artrografi − i specielle tilfælde [C]

CT/CT-artrografi − i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

MR- og CT-artrografi foretages primært på højt specialiserede enheder

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om rotator cuff læsion

Patienttilstand

Skuldersmerter, mistanke om rotator cuff læsion

Arbejdsgruppens anbefaling

UL/MR − indiceret [B]

Røntgen − indiceret i specielle tilfælde [C]

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om 'frossen skulder'

Patienttilstand

Skuldersmerter, mistanke om 'frossen skulder'

Arbejdsgruppens anbefaling

MR – indiceret i specielle tilfælde

Røntgen − ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)