Håndled, hånd og fingre

Mistanke om fraktur

Patienttilstand

Smerter i håndled, hånd og fingre med mistanke om fraktur

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C] 

Arbejdsgruppens kommentarer

NB: Specielle forhold gør sig gældende for scaphoideum (lokale/regionale retningslinjer)

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Smerter i håndled, hånd og fingre uden mistanke om 'røde flag' (se nedenfor)

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Smerter i håndled, hånd og fingre med mistanke om 'røde flag':

  • Mistanke om malignitet1
  • Mistanke om infektion
  • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
  • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
  • Alder > 50 år
  • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer/tegn)
  • Mistanke om manglende kirurgisk fusion
  • Tiltagende eller smertefuld strukturel deformitet
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

UL/MR − indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

1Ved palpabel tumor > 5 cm eller hurtigvoksende tumor gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele (www.sst.dk)

Ved mistanke om metastase gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (www.sst.dk)

Se yderligere i afsnittet 'Røde flag' 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om artrit

Patienttilstand

Smerter i håndled, hånd og fingre med mistanke om artrit

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [C]

US/MRI − specielle us [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Diagnosen stilles ud fra serologi, klinisk undersøgelse og radiologi af prædilektionsstederne

Udredning af artrit bør ikke forsinkes af unødige billeddiagnostiske undersøgelser

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Tendinopati og tenosynovitis

Patienttilstand

Tendinopati og tenosynovitis, inkl. ganglion 

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

MR/UL − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Syndromer

Patienttilstand

Carpal tunnel syndrom, De Quervains syndrom m.v.

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

MR/UL − i særlige tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)