Albue

Mistanke om fraktur

Patienttilstand

Albuesmerter med mistanke om fraktur

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Albuesmerter uden 'røde flag' (se nedenfor)

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Albuesmerter med mistanke om 'røde flag':

  • Mistanke om malignitet1
  • Mistanke om artrit2
  • Mistanke om infektion
  • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
  • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
  • Alder > 50 år
  • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer/tegn)
  • Mistanke om manglende kirurgisk fusion
  • Tiltagende eller smertefuld strukturel deformitet
Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

UL/MR − indiceret i specielle tilfælde [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

1 Ved palpabel tumor > 5 cm eller hurtigvoksende tumor, gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele

Ved mistanke om metastase gælder Sundhedsstyrelsens kræftpakke Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (www.sst.dk)

Se yderligere i afsnittet 'Røde flag' 

2Diagnosen stilles ud fra serologi, klinisk undersøgelse og radiologi af prædilektionsstederne

Udredning af artrit bør ikke forsinkes af unødige billeddiagnostiske undersøgelser

 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Medial og lateral epicondylit

Patienttilstand

Albue, medial og lateral epicondylit

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

UL – indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)