Overekstremiteter

Smertefulde tilstande i led, knogler eller bløddele behøver ikke billeddiagnostisk udredning ved varighed under 4 uger – medmindre der er mistanke om septisk artrit eller tumor/metastase.

Ved mistanke om tumor − større end 5 cm og/eller hurtigvoksende − foretages henvisning i forhold til den relevante kræftpakke.

Ved mistanke om fraktur eller luksation i OE, foretages som førstevalg røntgenundersøgelse af relevant område. Ved mistanke om seneruptur foretages UL eller MR.

Ledsmerter med mere kronisk karakter (varighed > 4 uger) udredes oftest primært med røntgenundersøgelse, hvis billeddiagnostik skønnes relevant. Ved mistanke om tendinopatier, tenosynovitis eller bursitis kan der foretages UL eller MR – specielt i skulder og håndledsregion.

Det vil almindeligvis være den kliniske mistanke, som er afgørende for, hvilken undersøgelse der vælges − om end tilgængelighed ligeledes spiller en rolle. Generelt skal nævnes, at UL er en billigere og hurtigere end MR. Desuden har UL nogle interaktive fordele. Til gengæld er UL operatørafhængig og har ingen anvendelse af betydning ved intraartikulære forhold.

Artrit-udredning er som hovedregel en specialistopgave og bør ligge i reumatologisk regi, hvor der på baggrund af serologiske og kliniske undersøgelser træffes beslutning om evt. billeddiagnostik af 'de små led' (hænder/fødder).