Columna thoracolumbalis med traume

Mistanke om fraktur

Patienttilstand

Smerter i columna thoracolumbalis med mistanke om fraktur

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

CT/MRI − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Let til moderat thoraxtrame

Patienttilstand

Smerter efter let til moderat thoraxtraume 

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen af thorax − indiceret [C]

CT − indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Røntgen af costae på mistanke om fraktur er ikke indiceret

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)