Columna thoracalis uden traume

Thorakale smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Thorakale smerter uden 'røde flag' (se nedenfor) og uden relevant behandlingsforsøg

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [B]

Specialundersøgelse − ikke indiceret [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Thorakale smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Thorakale smerter med 'røde flag':

 • Mistanke om malignitet
  Se yderligere i afsnittet 'Røde flag'
 • Mistanke om aksial artrit
 • Mistanke om infektion
 • Manglende bedring efter 4 ugers relevant behandling
 • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
 • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer)
 • Alder > 50 år
 • Mistanke om manglende kirurgisk fusion
 • Tiltagende eller smertefuld strukturel deformitet (fx scoliose)
 • Radikulære symptomer
Arbejdsgruppens anbefaling

MR – indiceret [B]

(CT, NM)

Røntgenundersøgelse − indiceret [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

Der er betydelig overlap i indikationen mellem MR og røntgen

Følgende forhold har betydning for valget mellem MR og røntgen:

 • MR er en mere sensitiv undersøgelse uden brug af ioniserende stråler.
 • Røntgen er billigere med generel lettere og hurtigere tilgængelighed.
 • Røntgen har begrænset værdi ved radikulære klager

 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Mistanke om spontan kompressionsfraktur

Patienttilstand

Thorakale smerter med mistanke om spontan kompressionsfraktur

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

Specialundersøgelse MR/CT [C]

DEXA [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)