Columna lumbalis uden traume

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Lumbale smerter, inkl. SI-led, uden 'røde flag' (se nedenfor) og uden relevant behandlingsforsøg

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen ikke indiceret [B]

Specialundersøgelse − ikke indiceret [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Lumbale smerter, inkl. SI-led, med 'røde flag':

 • Mistanke om malignitet
  Se yderligere i afsnittet 'Røde flag' 
 • Mistanke om aksial artrit
 • Mistanke om infektion
 • Manglende respons på 4 ugers relevant behandling
 • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
 • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer/tegn)
 • Alder > 50 år
 • Mistanke om manglende kirurgisk fusion
 • Tiltagende eller smertefuld strukturel deformitet (fx scoliose og arcolyse)
 • Radikulære symptomer
 • Mistanke om listese og
Arbejdsgruppens anbefaling

MR/CT − indiceret1 [C]

Røntgen – indiceret2 [B]

Arbejdsgruppens kommentarer

1. Røntgen af columna og SI-led har ingen værdi for diagnostik af sygdomsaktivitet ved aksial artrit. Ligeledes har røntgen af columna og SI-led ingen værdi for vurdering af sygdomsaktivitet ved aksial artrit

2. Der er betydelig overlap i indikationen mellem MR og røntgen

Følgende forhold har betydning for valget mellem MR/CT og røntgen:

 • MR er en mere sensitiv undersøgelse uden brug af ioniserende stråler.
 • Røntgen er billigere med generel lettere og hurtigere tilgængelighed.
 • Røntgen har begrænset værdi ved radikulære klager.

 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)