Columna cervicalis uden traume

Mistanke om atlanto-axial subluxation

Patienttilstand

Mistanke om atlanto-axial subluxation (fx ved reumatoid artrit)

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − indiceret [B]

MR – indiceret [C]

CT – indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − uden 'røde flag'

Patienttilstand

Nakkesmerter uden 'røde flag' (se nedenfor) og uden relevant behandlingsforsøg

Arbejdsgruppens anbefaling

Røntgen − ikke indiceret [C]

Arbejdsgruppens kommentarer

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)

Smerter − med 'røde flag'

Patienttilstand

Nakkesmerter med 'røde flag':

 • Mistanke om malignitet
  Se yderligere i afsnittet 'Røde flag' 
 • Mistanke om aksial artrit
 • Nyligt relevant traume
 • Mistanke om infektion
 • Manglende bedring efter 4 ugers relevant behandling
 • Betydelig funktionel begrænsning gennem 4 uger
 • Ikke-mekaniske smerter (hvilesmerter, konstante eller tiltagende symptomer)
 • Alder > 50 år
 • Mistanke om manglende kirurgisk fusion
 • Tiltagende eller smertefuld strukturel deformitet
 • Radikulære symptomer
Arbejdsgruppens anbefaling

MR − indiceret [B]

Røntgen – indiceret [B] 

Arbejdsgruppens kommentarer

Der er betydeligt overlap i indikationen mellem MR og røntgen

Følgende forhold har betydning for valget mellem MR og røntgen:

 • MR er en mere sensitiv undersøgelse uden brug af ioniserende stråler
 • Røntgen er billigere med generel lettere og hurtigere tilgængelighed

 

Anbefaling fra canadiske guidelines

Anbefaling fra UK guidelines (iRefer)