Columna

Afsnittet om columna er for oversigtens skyld inddelt i henholdsvis columna cervicalis, thoracalis og lumbalis. Det fremgår imidlertid tydeligt, at de overordnede principper for valg af billeddiagnostiske undersøgelser i al væsentlighed er enslydende for de tre regioner.

Grundet manglende anbefalinger i de canadiske og engelske retningslinjer har det ikke været muligt for arbejdsgruppen at udarbejde anbefalinger for sacroiliacaleddene.

Udgangspunktet er, at der ikke er indikation for billeddiagnostiske undersøgelser, hvis klagerne tolkes som uspecifikt rygbesvær, uanset varigheden af besværet. Dette er en ændring i forhold til tidligere retningslinjer, hvor man typisk anbefalede røntgenundersøgelse efter 4-6 ugers besvær.

I nærværende retningslinjer er dette ændret til, at manglende effekt af 4 ugers relevant behandling og/eller 4 ugers væsentlig funktionel begrænsning anses som 'røde flag', som i lighed med andre 'røde flag' udgør indikationer for billeddiagnostik.

Som det fremgår af anbefalingerne, er der for columna betydelig overlap i indikationen mellem MR og konventionel røntgenundersøgelse. MR vurderes som den optimale undersøgelse, idet den er mere sensitiv og uden brug af ioniserende stråling. Røntgen er omvendt billigere med generel lettere og hurtigere tilgængelighed. Røntgen har dog begrænset værdi ved radikulære klager.

Det er således den kliniske situation, der bør være afgørende for, hvilken undersøgelse der iværksættes.